Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

  • ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013

  • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

  • ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

  • ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (4/2013, θέσεις ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων)

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

  • ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ (άρθρο 10 του Ν.2434/1996).

  • ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ (παρ.4 άρθρου 5 του Ν.2768/1999).

  • ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟ Ή ΣΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ