Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 7.000 ανέργους πτυχιούχους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(20/11/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για παρόχους κατάρτισης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(4/11/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για παρόχους κατάρτισης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(24/09/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Microdata Ωφελουμένων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(16/09/2015)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(22/07/2015)

Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2014), ανακοινώνει ότι:

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Πρόσκληση (κεφ. 2.1) σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος απολέσει την ιδιότητα του εγγεγραμμένου ανέργου στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε στιγμή από την ημερομηνία ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης μέχρι την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα (λήξη πρακτικής άσκησης), χάνει το δικαίωµα της επιχορήγησης της κατάρτισής του και διαγράφεται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ωφελουµένων, η δε επιταγή κατάρτισης που δικαιούται, ακόµα κι αν έχει εκδοθεί, ακυρώνεται.

Ως εκ τούτου, εφιστούμε τη μέγιστη προσοχή και επιμέλεια σε Παρόχους Κατάρτισης και Ωφελούμενους για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας των τελευταίων καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του Προγράμματος.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(03/07/2015)

Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2014), ανακοινώνει προς κάθε Ωφελούμενο ή Πάροχο Κατάρτισης που συμμετέχει σε αυτήν, ότι:

  •  Η Δράση υλοποιείται κανονικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Πρόσκλησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(06/04/2015)

Μερική ανάκληση και τροποποίηση των όρων της με αριθμό 12/2014 πρόσκλησης ΟΑΕΔ με τίτλο "Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ" 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο της ανακοίνωσης


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(04/03/2015)

Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει τα αποτελέσματα συγκρότησης του Μητρώου Ωφελουμένων, σύμφωνα με το κεφ. 2 της Πρόσκλησης 12/2014, οι οποίοι κρίθηκαν επιλέξιμοι για την υλοποίηση της Δράσης,

«EΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.»

Τα αποτελέσματα, όπως επίσης και οι επιλαχόντες, παρουσιάζονται ανά Διοικητική Περιφέρεια ως οι αναρτημένοι πίνακες στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr 

(http://www.voucher.gov.gr/program/action/pid/21/paction/results)


 


Πληροφορίες

Διεύθυνση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (A3)

Τηλ.210-9989675, 210-9989185, φαξ 210-9989313

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Δικαιολογητικά για πληρωμή θεωρητικής κατάρτισης