Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΡΟΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Τεχνικές πωλήσεων και marketing - Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, Λογιστικά – Φορολογικά»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.