Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2016

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική εγκύκλιο.