Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΒΜ ΛΑΚΚΙΑΣ

Πατηστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο