Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Τελικοί πίνακες αξιολόγησης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού Επιστημονικού Προσωπικού για την ΠΒΜ ΟΑΕΔ Λακκιάς για το Σχολικό Έτος 2015-2016 (2)

Ημερομηνία: 12.02.2016
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο