Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 84930/03/11/2015 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ( 38) ΕΠΑ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 84930/03/11/2015 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ( 38) ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.»

Σήμερα Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 αναρτήθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης των υποψηφίων για την ανάθεση των κυλικείων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ με κοινωνικά κριτήρια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 84930/03/11/2015 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκμετάλλευση και λειτουργία με κοινωνικά κριτήρια των Κυλικείων σε τριάντα οκτώ (38) ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.».

Υποβολή ενστάσεων μπορεί να γίνει από 07/03/2016 έως και 08/03/2016 (ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία). Οι ενστάσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier, στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΑΕΔ στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος ).