Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -- Ο ΟΑΕΔ εγκαινιάζει νέα διαδικασία αναζήτησης και επιλογής υποψηφίων για πρόσληψη ανέργων από τις επιχειρήσεις