Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Έναρξη υλοποίησης προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση

  • 21/03/2016 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  •  

  • 21/03/2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
  • 21/03/2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
  • 21/03/2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΕ
  • 23/03/2016 ΟΘΟΝΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
  • 24/03/2016 Για υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ (από 24/03/2016 και ώρα 10η πρωϊνή)
  • 24/03/2016 ΟΘΟΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ