Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Εργαστήρια Ενεργοποίησης- Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Κορίνθου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο