Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΓΙΑ 413 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


   

   

  Ωρες επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα όλες τις εργάσιμες ημέρες είναι οι : 8:00 Πρωϊνή εως 02:00 Μεσημβρινή.

   

  Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών :  2109989148, 2109989212, 2109989132, 2109989954, 2109989208, 2109989116, 2109989143, 2109989009, 2109989144

  Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων

  • Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2109989609
  • Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα : 2109989017, 2109989781, 2109989762

  Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

  • Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2510227997
  • Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα : 2510225668

  Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 

  • Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2313322544
  • Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα: 2313322592

  Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας

  • Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2410564512
  • Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα: 2410564580

  Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου

  • Πληροφορίες για τις  προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2651370310, 2651370312
  • Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα: 2651370322

  Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου

  • Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2610966730
  • Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα :2610966800

   


  logo