Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2016

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο