Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2016

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο