Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου που αφορά τη Σύμβασης της Εταιρείας ΟCTANE

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.