Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Ερωτήσεις για Αναγγελία Πρόσληψης Μισθωτού

Πόσες ημέρες έχω προθεσμία να καταθέσω την αναγγελία πρόσληψης μισθωτού; Εάν το καθυστερήσω, θα υποστώ κυρώσεις; Βάσει ποιας νομοθεσίας;