Manpower Employment Organization

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός με το πρόγραμμα λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών στοχεύει να συμβάλλει στο επιτελούμενο έργο στο χώρο της προσχολικής αγωγής, καλύπτοντας κατά το δυνατόν τις ανάγκες των δικαιούχων των παροχών του Ο.Ε.Ε. Παράλληλα στοχεύει να συμβάλλει στην διασφάλιση της ευρύτερης συμμετοχής της γυναίκας στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας από το 1984 ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών. Σήμερα λειτουργούν είκοσι πέντε ( 25 ) πρότυποι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, κτιριακής δυναμικότητας 2060 θέσεων για βρέφη και νήπια και με το υπάρχον προσωπικό έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας κατά μέσο όρο 1300 βρεφών και νηπίων.

Από τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ οι εννέα(9) βρίσκονται στα όρια του Ν. Αττικής και δέκα έξι(16) στη Περιφέρεια , κυρίως σε Δήμους με μεγάλο εργατικό δυναμικό, ως ακολούθως:

Β. Ν. Σ. Αττικής στους Δήμους: Αγίας Βαρβάρας, Ασπροπύργου, Άνω Λιοσίων, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Μοσχάτου , Περιστερίου, Μενιδίου και Ολυμπιακού Χωριού.

Β. Ν. Σ. Περιφέρειας στις πόλεις: Αγρινίου, Άρτας, Δράμας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Καλαμάτας, Καρπενησίου, Κομοτηνής, Μεσολογγίου, Νάουσας, Ξάνθης, Πατρών, Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Σερρών, Τρικάλων και Λάρισας.

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί λειτουργούν σε ιδιόκτητα κτίρια του Οργανισμού (πλην του Ασπροπύργου και της Καλαμάτας) . Τηρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, υγιεινής και λειτουργικότητας των χώρων προσχολικής αγωγής. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός τους είναι σύμφωνος με τα δεδομένα της σύγχρονης παιδαγωγικής και εξυπηρετεί τα παιδαγωγικά προγράμματα και δρώμενα στους χώρους αυτούς.

Στους Β.Ν.Σ. ΟΑΕΔ φιλοξενούνται βρέφη από οκτώ(8) μηνών έως 2,5 ετών και νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο. Είναι παιδιά γονέων που είναι δικαιούχοι των παροχών του Ο.Ε.Ε. Tα κριτήρια επιλογής βρεφών και νηπίων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ , είναι κοινωνικά ( παιδιά πολυτέκτων, ορφανά, παιδιά μονογονικών οικογενειών ,παιδιά αναπήρων κ.λ.π ) και οικονομικά (με προτεραιότητα τα παιδιά με γονείς χαμηλού εισοδήματος).

Αναφορικά με το πλαίσιο λειτουργίας των Σταθμών, συνοπτικά, αναφέρουμε τα κατωτέρω:

• Στελέχωση με ειδικευμένο προσωπικό, όλων των αναγκαίων κατηγοριών.

• Σύγχρονη κτιριακή υποδομή και πρότυπος υλικοτεχνικός εξοπλισμός.

• Παιδαγωγικός σχεδιασμός σύμφωνα με τους κανόνες της σύγχρονης αγωγής.

• Πιλοτικά προγράμματα αγωγής ( εκπαιδευτικοί περίπατοι, σχέδια δράσης γύρω από την διαπολιτισμική αγωγή, κύκλοι εργαστηρίων, κ.λ.π.).

• Επιμόρφωση του προσωπικού ( παρακολούθηση σεμιναρίων, προγράμματα αυτοεπιμόρφωσης και αλληλοεπιμόρφωσης, πρόγραμμα επιμόρφωσης των προϊσταμένων, κ.λ.π.).

• Τακτική ενημέρωση των γονέων με συγκεντρώσεις γονέων και κοινές δράσεις με τους γονείς.

• Λειτουργία από τις 6.45΄π.μ. έως τις 16.00΄μ. μ. Τον Αύγουστο παραμένουν κλειστοί όπως και από 24 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου και από Μ.Πέμπτη έως τη Κυριακή του Θωμά.

• Η φιλοξενία των βρεφών – νηπίων είναι δωρεάν (ανταποδοτικό πρόγραμμα προς δικαιούχους).Παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωϊνό και μεσημεριανό κάθε ημέρα), η οποία παρασκευάζεται στους σταθμούς, όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα η σίτιση γίνεται από εταιρεία παρασκευής τροφίμων(μέσω διαγωνισμού) Σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. 7/28.2.2012, άρθρο 2 & 3, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου(ΦΕΚ 39 τ.Α΄/29.2.2012), περί ρύθμισης θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012 και 9/8.3.2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου(ΦΕΚ 49/τ. Α΄/9.3.2012), καταργήθηκαν οι Οργανισμοί Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας και οι αρμοδιότητες τους μεταφέρθηκαν στον ΟΑΕΔ.

Τέλος, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 860/11/20.3.2012 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, η αρμοδιότητα των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ανετέθη στη Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Χρήσιμες Πληροφορίες για τους ΒΝΣ του ΟΑΕΔ μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη υποενότητα των Συχνών Ερωτήσεων του ιστοχώρου μας.

Τελικά  Αποτελέσματα Επιλογής Βρεφών Νηπίων στους ΒΝΣ του ΟΑΕΔ Σχολ. Έτους 2015 - 2016

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

EPAS - ΙΕΚ