Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Ερωτήσεις σχετικά με την Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας

 • Τι περιλαμβάνει ο όρος «επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις»;

 • Δικαιούχοι της ειδικής παροχής:

 • Πότε χορηγείται;

 • Από πότε ισχύει και ποιες γυναίκες καταλαμβάνει;
 • Πόση είναι η διάρκεια της άδειας;

 • Προϋποθέσεις χορήγησης:

 • Είναι υποχρεωτική η χορήγηση της άδειας από τον εργοδότη;

 • Σε τι ποσό ανέρχεται η ειδική παροχή;

 • Ποιος θα πληρώσει την ειδική παροχή στην εργαζόμενη;

 • Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 • Ο χρόνος απουσίας από την εργασία είναι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας;

 • Είναι ο χρόνος αυτός συντάξιμος για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ;

 • Πότε διακόπτεται η ειδική αυτή άδεια;

 • Μπορεί να είναι δικαιούχος και ο πατέρας σε περίπτωση που δεν κάνει χρήση η μητέρα;

 • Πως υπολογίζεται το Δ/Χ, Δ/Π και το επίδομα άδειας: