Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Ερωτήσεις σχετικά με τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Οι Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί (Σταθμοί) είναι χώροι αγωγής και ασφαλoύς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας και λειτουργούν στο πλαίσιο άσκησης της κοινωνικής πολιτικής, για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και για τη διευκόλυνση των ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών.

Η λειτουργία τους ανήκει πλέον στην αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ, ύστερα από την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου(ΦΕΚ 39 τ.Α΄/29.2.2012) για την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.).

Η φιλοξενία των βρεφών –νηπίων είναι δωρεάν (ανταποδοτικό πρόγραμμα για τους δικαιούχους των παροχών Ο.Ε.Ε.).