Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2016

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2016

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2016

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2016

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ. ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2016

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο