Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου που αφορά τη Σύμβασης της Εταιρείας ΟCTANE

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου που αφορά προμήθεια εξοπλισμού ανακατασκευασμένων Η/Υ για την εφαρμογή του Re-engineering για τα πιλοτικά ΚΠΑ2

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ για την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής της μισθοδοσιας του ΟΑΕΔ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Διενέργεια κλήρωσης προκειμένου να ορισθούν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής της αριθμ 112/2015 σύμβασης του αναδόχου «Ι.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ» με διακριτικό τίτλο «STAGER»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου που αφορά την προμήθεια εξοπλισμου για το Call Center

Πατήστε εδώ για το σχετικό αρχείο