Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Παροχή διευκρινήσεων για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό «Ετήσια προληπτική συντήρηση και υποστήριξη των κλιματιστικών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών του Οργανισμού στο λεκανοπέδιο Αττικής»

Παροχή διευκρινήσεων για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό «Ετήσια προληπτική συντήρηση και υποστήριξη των κλιματιστικών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών του Οργανισμού στο λεκανοπέδιο Αττικής»

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Ετήσια προληπτική συντήρηση και υποστήριξη των κλιματιστικών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών του Οργανισμού στο λεκανοπέδιο Αττικής

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Προμήθεια 75.500 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών ΚΕΤΕΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (64.000 λίτρα) και ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ (11.500 λίτρα) του Οργανισμού, για το έτος 2016

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 84930/03/11/2015 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (38) ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.» (2)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 84930/03/11/2015 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (38) ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.» Σήμερα Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, οι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, για την ανάθεση των κυλικείων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ με κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 84930/03/11/2015 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκμετάλλευση και λειτουργία με κοινωνικά κριτήρια των Κυλικείων σε τριάντα οκτώ (38) ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Π.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πατήστε εδώ για το σχετικό αρχείο