Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Οδηγίες για την ορθή αναγραφή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) των παροχών και των επιδοτήσεων του ΟΑΕΔ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

1) Το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ παρόχου – δικαιούχου είναι διαθέσιμο στο Μενού «Έντυπα».

Με την άφιξη του δικαιούχου συμπληρώνετε το ιδιωτικό συμφωνητικό εις τριπλούν και το συνυπογράφετε. Από τον δικαιούχο παραλαμβάνετε μόνο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του και φωτοαντίγραφα από τα βιβλιάρια προστατευομένων μελών του, ελέγχοντάς τα και με βάση τα πρωτότυπα αυτών που οφείλει να έχει μαζί του.

Εν συνεχεία μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ενεργοποιείτε την Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις.

Το ηλεκτρονικό σύστημα ενεργοποίησης των Επιταγών Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις.

Για να κατεβάσετε το αρχείο με το οπτικό υλικό - οδηγίες (οθόνες χρήσης) του ηλεκτρονικού συστήματος ενεργοποίησης επιταγών πατήστε εδώ

2) Tα παιδιά που έχουν "Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις" μπορούν να μείνουν στην Κατασκήνωση μέχρι 15 συνεχόμενες ημέρες συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης κ' αποχώρησης.

Παραδείγματα :

Προσέλευση 15 Ιουνίου - Αποχώρηση 29 Ιουνίου

Προσέλευση 17 Ιουνίου - Αποχώρηση 1 Ιουλίου.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΦΙΞΗΣ ΚΟΙΝ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2013-2014

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΦΙΞΗΣ

ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΦΙΞΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η διαδικασία αναγγελίας άφιξης αποτελείται από 4 βήματα. Η ολοκλήρωση της επιτυγχάνεται στο βήμα 4. Μέχρι και το βήμα 3 (εκτύπωση σύμβασης) δεν έχει περάσει στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ καμμία πληροφορία.

Ως εκ τούτου για να ελέγξετε απλώς αν ο πελάτης σας είναι πράγματι δικαιούχος του Προγράμματος και αν τα ωφελούμενα μέλη που έχει μαζί του συμπεριλαμβάνονται στην Επιταγή του, πληκτρολογείτε το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του δικαιούχου, φθάνετε δηλαδή μέχρι το βήμα 2.

Αν στο βήμα 2 σας επιστρέψει στην οθόνη το μήνυμα «Έχει εξαντληθεί το δικαίωμα χρήσης» τότε αυτό σημαίνει ότι ο δικαιούχος έχει χρησιμοποιήσει την επιταγή.

Αν ο δικαιούχος έχει επιταγή και δεν την έχει χρησιμοποιήσει θα σας εμφανίσει στην οθόνη σας τα στοιχεία του καθώς και τα ωφελούμενα μέλη του (αυτά που δύναται να φέρει και καλύπτονται από την συγκεκριμένη επιταγή).

Σε ποιες περιπτώσεις δημιουργείται πρόβλημα κατά την εφαρμογή της διαδικασίας και τι πρέπει να κάνετε:

α. Το αρχείο PDF που πρέπει να δημιουργήσετε και θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση θα πρέπει να έχει μέγεθος μικρότερο από 1Mb. Για να το πετύχετε αυτό και ανάλογα με τη συσκευή ψηφιοποίησης (scanner) που έχετε καθώς και το αντίστοιχο λογισμικό θα πρέπει να ρυθμίσετε τις επιλογές που σας δίνονται από την εφαρμογή, έτσι ώστε:

  1. Η ανάλυση (resolution) να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη (κάτω από 150dpi). Μια καλή επιλογή είναι τα 75dpi.
  2. To μέγεθος σελίδας να είναι A4.
  3. Να επιλέξετε η σάρωση να είναι σε mode ασπρόμαυρο (συνήθως έχει τρεις επιλογές έγχρωμο, αποχρώσεις του γκρίζου και ασπρόμαυρο. Επιλέγετε ασπρόμαυρο

Το όνομα του αρχείου πρέπει να είναι μικρό μέχρι 10 λατινικούς χαρακτήρες. ΟΧΙ ελληνικά και διάφορους ειδικούς χαρακτήρες πχ. _   - ? ! ή κενό. Μόνο λατινικούς χαρακτήρες να χρησιμοποιείτε.

β. Αν το ΑΜΚΑ του δικαιούχου που πληκτρολογείτε είναι λάθος, αλλά το ΑΦΜ είναι σωστό, τότε στο πρώτο βήμα θα σας επιστρέψει τα στοιχεία του δικαιούχου, αλλά όταν φτάσετε στο βήμα 4 και επιχειρήσετε να υποβάλλετε το αρχείο και να ολοκληρώσετε την διαδικασία δεν θα το καταφέρετε γιατί στο 4 βήμα ελέγχει και τα δύο και το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ.

Σε κάθε περίπτωση αν στο βήμα 4 σας βγάλει το μήνυμα «Είναι αδύνατη η επικοινωνία με τον ΟΑΕΔ» μην επιχειρήσετε πάνω από δύο φορές να κάνετε την διαδικασία αναγγελίας άφιξης, διότι μετά κλειδώνει η διαδικασία μέσω αυτής της φόρμας για το συγκεκριμένο δικαιούχο . Aν σας βγάλει το μήνυμα «Είναι αδύνατη η επικοινωνία με τον ΟΑΕΔ» τότε εναλλακτικά στέλνετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2 της περιοχής σας εντός 24ωρου) ως εξής :

Στο Θέμα βάζετε τίτλο με την παρακάτω μορφή:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΟΝΟΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΦΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Στο κυρίως θέμα γράφετε :

"Είχαμε πρόβλημα ως προς την υποβολή της αναγγελίας άφιξης του δικαιούχου με

ΑΦΜ :   « ΤΑΔΕ»

ΑΜΚΑ : «ΤΑΔΕ»

Μήνυμα οθόνης : Πρόβλημα στην Επικοινωνία με τον ΟΑΕΔ

Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να περαστεί στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ η αναγγελία άφιξης του συγκεκριμένου δικαιούχου."

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα επισυνάπτετε το σκαναρισμένο αρχείο που έχετε φτιάξει (PDF) με τα δικαιολογητικά που αφορούν στη συγκεκριμένη άφιξη.

Τα τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κατά τόπους υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (τα λεγόμενα ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ) ανά περιοχή, αν δεν τα γνωρίζετε ήδη μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ

Επίσης σε περίπτωση διακοπής της ADSL γραμμής σας μπορείτε να τα στείλετε και με FAX στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ στην οποία υπάγεστε ως επιχείρηση (της περιοχής σας).

Για να εισέλθετε στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΦΙΞΗΣ πατήστε εδώ

OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι δικαιούχοι των Μητρώων δεν χρειάζεται να προσέρχονται στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την παραλαβή οποιουδήποτε εντύπου που να πιστοποιεί την επιλογή τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η Επιταγή Διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι ένας μόνο αριθμός, ο οποίος και αναγράφεται στα Μητρώα δίπλα στο όνομα του παιδιού τους.

Έχοντας αυτόν τον αριθμό και μόνο, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με την κατασκήνωση που επιθυμούν από το Μητρώο Παρόχων για κρατήσεις θέσεων. Με την άφιξή τους στην κατασκήνωση πρέπει να έχουν μαζί τους:

  • τα ατομικά βιβλιάρια υγείας των παιδιών τους
  • πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους
  • πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα από τα βιβλιάρια προστατευομένων μελών τους (τη σελίδα με τα στοιχεία των παιδιών).

    Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το παιδί θέλει να φύγει νωρίτερα από την κατασκήνωση από την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί με τον πάροχο, οι δικαιούχοι οφείλουν να συμπληρώνουν Υπεύθυνη Δήλωση εις διπλούν (είναι διαθέσιμη στο Μενού Έντυπα) με την ημερομηνία της πρόωρης αναχώρησης του παιδιού. Τη μία Υπεύθυνη Δήλωση την προσκομίζουν σε οποιοδήποτε Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι τις 09.00 της ημέρας αναχώρησης και την άλλη τη δίνουν στον πάροχο.