Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Εγκύκλιος εισαγωγής μαθητών στις ΕΠΑ.Σ μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2012-2013

Ημερομηνία: 07.06.2012

Δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές παιδιών στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του Ο.Α.Ε.Δ.(που μεταφέρθηκαν από τον καταργηθέντα φορέα Ο.Ε.Ε.)

Ημερομηνία: 07.06.2012

Δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές παιδιών στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του Ο.Α.Ε.Δ.(που μεταφέρθηκαν από τον καταργηθέντα φορέα Ο.Ε.Ε.)

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Λαμίας για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων της εταιρίας "Μηχανική ΑΕ"

Ημερομηνία: 23.01.2012

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Λαμίας για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων της εταιρίας "Μηχανική ΑΕ"

Προκήρυξη για την πρόσληψη Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Λάρισας για την Υλοποίηση Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων της βιομηχανίας ΤΕRRA A.E.– ΒΙΟΚΕΡΑΛ

Ημερομηνία: 15.11.201