Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Αποτελέσματα Δευτ/μιας Επιτροπής αξιολόγησης υποψ. ωρομ. εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού-επιστημονικού προσωπικού για τη θέση παιδοψυχιατρου στην ΠΒΜ ΟΑΕΔ ΛΑΚΚΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015-2016

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 25 ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρχείο Προκήρυξη

Αρχείο Αιτησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 25 ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜ

Αρχείο Προκήρυξη

Αρχείο Αιτησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 25 ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρχείο Προκήρυξη

Αρχείο Αιτησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Τεχνικές πωλήσεων και marketing - Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, Λογιστικά – Φορολογικά»

Αρχείο Προκήρυξη

Αρχείο Αιτησης