Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Τελικοί πίνακες αξιολόγησης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού Επιστημονικού Προσωπικού για την ΠΒΜ ΟΑΕΔ Λακκιάς για το Σχολικό Έτος 2015-2016 (2)

Ημερομηνία: 12.02.2016
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Αποτελέσματα Δευτερ. Επιτροπής για πρόγραμμα Σουλίου-Κόνιτσας- Φιλιατών

Αρχείο για ΚΕΚ Φιλιατών

Αρχείο για ΚΕΚ Σουλίου

Αρχείο για ΚΕΚ Κονιτσας

Πρακτικό Δευτεροβαθμιας τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών του προγράμματος "Επιθετικότητα και Βία στα σχολεία - Στρατηγικές Αντιμετώπισης"

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΒΜ ΛΑΚΚΙΑΣ

Πατηστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Πρακτικό Δευτεροβαθμιας τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών των προγραμμάτων " Τεχνικες Πωλήσεων και Μαρκετινγκ, Διαχ. Ανθρωπινου Δυναμικού, Λογιστικά - Φορολογικά"

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.